7 symtom på brist på testosteron

7 symtom av låga nivåer av testosteron

Citikliniken Academy

Ju mer kunskap du har om ditt hälsotillstånd desto enklare att förebygga eller åtgärda.

När ens hälsa på sviktar drastiskt tar man snabbt kontakt med vården.  Men en del hälsoförändringar kommer långsamt smygande med tiden så du knappt märker det innan det är försent och mer drastiska åtgärder måste tas till. Högt blodtryck är ett bra exempel på det eller långsamt ökande vikt. Den här smygande ohälsan är lätt att normalisera men desto värre är den ofta inte att leka med. Till slut påverkar den kraftigt vår vardag. Andra förändringar kommer som hör åldern till men även sådana förändringar, då de är negativa, kan man ibland åtgärda eller kompensera för.

Författare och Granskare: Artikeln är Författad av Roger Svensson, PhD och Isabella Svensson, Programledare Citikliniken Labs. Artikeln är Medicinskt granskad.

Låg nivå av testosteron

Hormonet testosteron produceras av människokroppen och hos män huvudsakligen i testiklarna. Testosteron påverkar en mans utseende, sexuell utveckling, stimulerar spermaproduktion, sexualdrift, muskelmassa.

Här har vi sammanställt de vanligaste tecknen på att dina nivåer av testosteron är lägre än normalt eller har minskat. Det kan bero på hormonrubbning men kan också vara helt normalt.

Vad är testosteron

Testosteron är ett hormon som produceras av människokroppen. Det produceras huvudsakligen hos män från testiklarna. Testosteron påverkar en mans utseende och sexuell utveckling. Hormonet stimulerar mannens spermaproduktion och sexualdrift samt förmågan att bygga muskler och benmassa.

Produktion av testosteron minskar vanligtvis med ålder. Studier från USA visar att cirka 2 av 10 män äldre än 60 år har låg nivå av testosteron och än fler vid stigande ålder.

Med ett enkelt blodprov kan man mäta serum av testosteron som cirkulerar fritt i blodet för att se om det ligger inom referensintervallet*

Män kan ha flera symtom då halten sjunker och går under det normala. Vissa symtom är synliga och upplevs starkt medans andra kan vara mera diffusa. I denna artikel listar vi 7 vanligt förekommande symtom på sjunkande halter av testosteron eller nivåer lägre än normalt.

*Referensintervall - Karolinska Universitetslaboratorium: Män 20-49 år: 8.6-29 nmol/L,     Män>50 år: 6.7-26 nmol/L

Minskad sexualdrift och erektion

Testosteron spelar en nyckelroll i libido eller sexdriften hos män.

Låg halt av testosteron under det normala kan drastisk minska lusten att ha sex. Det är dock naturligt att sexlusten kan avta med stigande ålder.

Testosteron hjälper mannen att uppnå och upprätthålla erektion. Vid låga nivåer av testostero kan en man ha svårt att uppnå erektion före sex eller ha spontana erektioner. Testosteron stimulerar receptorer i hjärnan att producera kväveoxid som utlöser en serie av kemiska reaktioner som är nödvändiga för att erektionen ska uppstå.

Svårigheter med erektion kan också bero på bakomliggande sjukdomar och problem såsom diabetes, annan hormonproblematik, högt blodtryck och kolesterol, alkoholmissbruk, rökning, stress och ångest med mera. Nära hälften att testosteron kompenserande behandlingar gav därför ingen nämnvärd effekt.

Minskad produktion av sperma

Testosteron spelar en roll vid produktion av sperma, vilket är mjölkvätskan som hjälper till i spermiernas rörlighet. Män med lågt testosteron kommer ofta att märka en minskning av volymen av sin sperma under utlösning.

Låga testosteronnivåer i kroppen kan bidra till minskad testikelstorlek. Eftersom kroppen kräver testosteron för att utveckla penis och testiklar kan låga nivåer bidra till en oproportionerligt mindre penis eller testiklar jämfört med en man med normala testosteronnivåer.

Det finns dock andra orsaker än låga nivåer av testosteron till mindre än normala testiklar.

Testosteron är en faktor bland andra som påverkar den erektila funktion och studier visar att det räcker inte alltid att ersätta eller komplettera hormonet med olika preparat.

Håravfall

Testosteron har betydelse för mannens hårproduktion. Många män blir mer skalliga som en naturligt del i åldrandet. Det kan bero på ärftliga anlag men också bero på för låga halter av testosteron. All kroppslig hårproduktion påverkas av testosteronhalten.

Trötthet

Låga halter av testosteron påverkar dina energinivåer och hur trött du känner dig. Om du ständigt är trött, har tappat orken och lusten att träna fast du sover gott om nätterna kan det bero på minskade nivåer av testosteron.

Minskad muskelmassa, benmassa och ökad kroppsfett.

Testosteron påverkar kroppens förmåga att bygga muskler och benmassa.

Muskelmassan kan minska om halterna av testosteron går ner. Styrkan i musklerna kan dock vara kvar.

Män med låga halter av testosteron kan drabbas av  Osteoporos eller benskörhet som annars ofta drabbar åldrande kvinnor.

Låga halter eller minskande halter av testosteron kan öka ditt kroppsfett.

Du kan också utveckla s.k mansbröst om du har obalans mellan testosteron och östrogen.

Påverkat minne

Halterna av testosteron i blodet såväl som kognitiva funktioner, inte minst minnesfunktioner, minskar med åldern.

Enligt en studie (JAMA) från 2017 kunde inte entydigt påvisas att tillskott av testosteron till män med låga halter signifikant förbättrar minnet.

Blodbrist - Anemi

Låg nivå av testosteron kan ge ökad risk för anemi (litet antal röda blodkroppar) enligt publikation i JAMA. Anemi kan orsaka problem med att koncentrera, yrsel, benkramper, sömnproblem och en onormalt snabb hjärtfrekvens.

När forskarna tillförde testosteron (gel) till anemiska män med låga halter av testosteron ökade antalet blodkroppar jämfört med män som använde placebo.

Humörssvängningar

Testosteron påverkar många fysiska processer i kroppen och även din mental förmåga. Män med låga halter av testosteron kan därför uppleva ett sämre humör och är mer benägna att drabbas av depression, irritabilitet eller brist på fokus.

Sammanfattning

Citikliniken Academy

Kvinnor upplever ett snabbt fall i hormonnivåerna vid klimakteriet medans män erfar en gradvis minskning av testosteronnivåerna över tiden. Ju äldre mannen är, desto större risk för att komma under normala testosteronnivåer.

Män som har halter av testosteron under sitt referensintervall kan uppleva både diffusa och starka symtom såsom minskad sexualdrift, hårbortfall, minskad muskel- och benmassa, ökad kroppsfett, minnesförlust, humörsvängningar, trötthet, blodbrist. 

Det är idag lätt att göra ett testosterontest med ett enkelt blodprov. Beroende på resultat och symtom kan du diskutera eventuella behandlingsformer och dess fördelar och risker.

Referenser för denna artikel

Citikliniken Academy

Citikliniken Labs har strikta riktlinjer för sitt källmaterial baserat på granskade studier, akademin och medicinska föreningar. Om vi använder tertiära referenser anger vi detta tydligt. Läs mer under vår redaktionella policy.

Treatment of Men for “Low Testosterone”: A Systematic Review

The Relationship between Testosterone Deficiency and Men's Health - Akira Tsujimura et al 2013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3770847/

What is Erectile Dysfunction? - Urology Care Foundation (2018)

https://www.urologyhealth.org/urologic-conditions/erectile-dysfunction

Testosterone Treatment and Cognitive Function in Older Men With Low Testosterone and Age-Associated Memory Impairment - Susan M. Resnick et al 2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5433758/

Association of Testosterone Levels With Anemia in Older Men - A Controlled Clinical Trial - Cindy N. Roy et al

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2604139

Var uppmärksam på symptom som kan bero på hormonrubbningar.

Citikliniken Labs

Signa upp för mer information

Citikliniken Academy

Missa inte våra nyheter om hälsa och hälsotester

Registrera dig för våra nyheter och artiklar om mäns och kvinnors hälsa. Under Citikliniken Academy publicerar vi det senaste inom området mäns och kvinnors hälsa som är relaterade till möjligheter med hälsotester och hälsokontroller. Alla artiklar är granskad av medicinsk expertis.

[tco_subscribe form="4838"]

Beställ hormontestet Virili - anpassat för män

Citikliniken Labs

Hälsotestet Virili Hormon är en analys med fokus på hormoner för den manliga fysiologin med hälsomarkörer för könshormon, ämnesomsättning och stress. Dessa markörer kan ha påverkan på din metabola och anabola funktion, virilitet, libido och din allmänna prestationsförmåga och hälsa.  

ViriliCitikliniken Labs