Fitness - Prestation för män

Citikliniken Hälsa

En sammansatt analys av flera hälsomarkörer ger en relevantare bild av din hälsostatus.

Det finns hundratals hälsomarkörer vi kan analysera i ditt blod. Somliga påvisar direkt en bristsjukdom eller avvikelse som indikerar vidare utredning eller måste åtgärdas. Att analysera enbart en enda hälsomarkör är ofta ofullständigt och kan ge missvisande resultat.

Följande fitness- och prestation hälsopaket är anpassade för dig som tränar regelbundetPrestation Athlete

Citikliniken Labs

Athlete ger dig kontroll över en mängd av hälsomarkörer när du tränar.Följ oss på YouTube 

Citikliniken Labs

Athlete

Citikliniken Labs

Kunskap om träningens effekter hittar vi delvis i blodet.

Citikliniken Labs analyserar en rad av hälsomarkörer i ditt blod. Vi utreder ditt hälsotillstånd oavsett om du tränar försiktigt, medelhårt eller mycket hårt. Vi anpassar hälsotestet därefter. Du kan också välja något av de specifika blodtesterna.

Image


Athlete Primo

Citikliniken Labs

Athlete Primo ger dig kontroll över en mängd av hälsomarkörer och parametrar när du tränar.Athlete Primo

Citikliniken Labs

Kunskap om träningens effekter hittar vi delvis i blodet men inte minst i andra mätbara hälsoparmaterar

Precis som i fitnesspaketet Athlete analyserar Citikliniken Labs en rad av hälsomarkörer i ditt blod, men vi utvärderar också andra viktiga hälsoparametrar som mäts upp på vår klinik. Vi utreder ditt hälsotillstånd oavsett om du tränar försiktigt, medelhårt eller mycket hårt. 

Image