Hälsopaket för kvinnor

Citikliniken Hälsa

Hälsopaket anpassade för kvinnor

Våra hälsokontrollet är sammansatta i hälsopaket och anpassade för dig som kvinna. En sammansatt analys av flera hälsomarkörer ger en relevantare bild av din hälsostatus. Du kan välja mellan de större hälsopaketen Venus Omni och Venus Physio samt mindre mer fokuserade paket som Feminea Hormon.

Det finns hundratals hälsomarkörer vi kan analysera i ditt blod. Somliga påvisar direkt en bristsjukdom eller avvikelse som indikerar vidare utredning eller måste åtgärdas. Att analysera enbart en enda hälsomarkör är ofta ofullständigt och kan ge missvisande resultat.

Venus Omni

Citikliniken Labs

Venus Omni hälsokontroll är en omfattande blodanalys, skräddarsydd för den kvinnliga fysiologin, för dig som vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.

I hälsopaketet ingår ca 30 hälsomarkörer inom områdena ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler samt nivåer av hormoner. Sammanfattande analysen ger en god beskrivning av nuvarande hälsostatus, baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

Image

Venus Physio

Citikliniken Labs

Venus Physio omfattar hela paketet Venus Omni samt omfattande fysiologiska mätningar hos Citikliniken Hälsa med läkaruppföljningar. Venus Physio är en omfattande blodanalys inlusive mätningar, skräddarsydd för den kvinnliga fysiologin, för dig som vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.

I Venus Physio ingår förutom omfattande mätningar på klinik ca 30 hälsomarkörer inom områdena ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler samt nivåer av hormoner. Sammanfattande analysen ger en god beskrivning av nuvarande hälsostatus, baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

Image

Feminea Hormon

Citikliniken Labs

Fokus på hormoner

Feminea Hormon Hälsokontroll är en analys med fokus på hormoner anpassad särskilt för den kvinnliga kroppen. Feminea Hormon undersöker markörer för könshormon, ämnesomsättning och stress. Dessa markörer kan ha påverkan på din metabolism, vitalitet och fertilitet, sexlust samt din allmänna prestationsförmåga och hälsa. 

Image