Venus Physio | Hälsokontroll med Blodprov & Fysiologiska mätningar

3.990,00 kr

 • Venus Physio är vår mest omfattande hälsokontroll för dig som kvinna och som vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.
 • Blodprovsanalys och fysiologiska mätningar på klinik
 • Hälsokontrollen ger en god överblick över din hälsostatus.
 • Passar både för företag och privatpersoner.

Blodanalys

 • Antal blodanalyser: Över 30 hälsomarkörer
 • Hälsomarkörer: Ämnesomsättning | Hjärt- & Kärlhälsa | Lever- och Njurfunktion | Diabetes | Vitaminer & Mineraler | Hormoner

Mätning på klinik – Tidsbokning

 • Urinprover: Analys av sjukdomstecken | Proteiner |Blod | Bakterier | Socker | Keton
 • Mätningar: Blodtryck och Puls | Längd & Vikt | BMI & Midjemått
 • Undersökningar: Hörsel & Syn | EKG

Boka tid för hälsomätning och läkartid: Anpassade alternativ för hälsomätning hos Citikliniken. Se under fliken “Boka tid Hälsomätning”

Rådgivning & Rekommendationer

 • Sjuksköterska: Hälso- & Livsstilssamtal
 • Läkare: Konsultation | En samlad bedömning av analys av hälsomarkörer och övriga mätningar på kliniken. Se under fliken “Boka Läkartid Physio”
 • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande hälsostatus | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller.

Genomförande

Beställning -> Blodprovstagning -> Analys av blodprov -> Läkarsvar

[product_brand width=”48px” height=”48px” class=”alignright” orderby=”name”]

Beskrivning

Venus Physio

citikliniken labs

En omfattande analys för dig för som vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.

Passar både för företag och privatpersoner.

Venus Physio är skräddarsydd för den kvinnliga fysiologin och för att ge dig en god överblick över din hälsostatus.

Venus Physio innehåller en mängd av blodanalyser, kontroll av urin, fysiologiska mätningar och analys av hälsoparametrar med undersökningar på plats vid vår hälsocentral.

Alla blodanalyser som ingår i hälsoanalysen Venus Omni genomförs även vid denna hälsokontroll. Där ingår över 30 analyser som bland annat läser av markörer för din ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler men också analys av hormoner.

Venus Physio beskriver inte bara din nuvarande hälsostatus utan ger dig också en baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

Observera att i Venus Physio ingår mätningar och undersökningar som måste genomföras på plats av legitimerad sjukvårdspersonal. Därför behöver du boka en tid på vår hälsocentral samt utföra en blodprovstagning.

Nedan kan du välja valfri plats i Sverige för att ta ditt blodprov. Du kan också ta ditt blodprov vid vår klinik dit du också kan boka tid för ett besök samt de undersökningar som ingår i hälsokontrollen.

Sök närmaste provtagningCitikliniken Labs
Boka tidCitikliniken Hälsa

Nedan följer en sammanfattning av alla kontroller vi utför; hälsomarkörer i blod och urin, mätningar och undersökning.

Citikliniken Labs, en del av Citikliniken Hälsa, utför medicinska hälsoanalyser för dig som önskar mer kunskap om din hälsostatus. Du beställer hälsoanalysen här på nätet och kan sedan besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige dit vi skickar en e-remiss. Ditt blodprov analyseras hos kvalitetssäkrat laboratorium och bedöms av Citikliniken Labs läkare. Inom några dagar kan du läsa din hälsoanalys i Mina Sidor. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök.

citikliniken labs

Blodanalyser

venus physio

I Venus Physio hälsokontroll analyserar vi en mängd olika hälsomarkörer i ditt blod. Här ingår samma markörer som vi analyserar i Venus Omni.  Våra hälsoanalyser innehåller val av hälsomarkörer och hälsomätningar baserade på best practice och  kan därför komma att förändras över tid.

Analyserna scannar av markörer för din ämnesomsättning, stress, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes samt sammansättning av vitaminer och mineraler.

Somliga hälsomarkörer i blodet bör analyseras över tid och och inte enbart ses som en ögonblicksbild av din hälsostatus men ger en baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

Vi analyserar idag över 30 hälsomarkörer i ditt blod. För djupare information om enskilda hälsomarkör, se under hälsotestet Venus Omni nedan.

Venus OmniLäs mer ...

Urinprover

venus physio

I Venus Physio undersöker vi också din hälsa via ett urinprov. En del markörer kan analyseras på plats och andra i kombination med analyser av ditt blodprovet och övrig hälsostatus för en samlad bedömning.

Följande analyser görs av ditt urinprov:

Protein - om provet ger positivt svar kan det vara tecken på njursjukdom.

Blod i urin Om du har blod i urinet kan det vara ett tecken på sjukdom i njurar, urinledare, blåsa.

Socker - kan vara ett tecken på att du har diabetes.

Hälsomätningar

venus physio

I Venus Physionutför vi, i anslutning till ditt besök hos oss, viktiga hälsomätningar som också är nära kopplat till möjlighet för livsstilsförändringar.

Följande mätningar görs av vår sjuksköterska och analyseras av vår läkare:

Blodtryck, puls och EKG: Viktiga hälsomarkörer för potentiella hjärt- och kärlsjukdomar.

Längd, vikt, BMI och midjemått: Viktiga markörer för risk att utveckla livsstilssjukdomar såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Ovan mätningar utgör ett komplement till en en samlad bedömning av din hälsostatus med en eventuell ingång till livsstilsförändringar.

Hörselundersökning

venus physio

En förenklad hörselundersökning ingår i Venus Physio.  Vid eventuella hörselnedsättningar remitterar vi dig vidare för en specialiserad bedömning i sjukvården till exempelvis audionom eller specialistläkare.

Synundersökning

venus physio

En indikativ synundersökning ingår i Venus Physio.  Vid misstanke om synnedsättning eller ögonsjukdom remitterar vi dig vidare för en specialiserad bedömning i hälso och sjukvården till exempelvis optiker eller specialistläkare.

Hälsoformulär

venus physio

I Venus Physio är vi intresserade av att analysera din hälsa som en helhet för att få en samlad bild av ditt hälsotillstånd. Därför kan vi ombeda dig, med ditt samtycke, att ge oss följande information via formulär online eller hemskickat före din hälsokontroll angående

 

Hälsa och livsstilsfaktorer

Arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö

Bedömning och uppföljning av läkare

venus physio

I Venus Physio gör alltid en läkare en slutlig analys av alla prover och en bedömning vid uppföljning av hälsokontrollen enligt följande:

 

Sammanställning av hälsokontrollen skickas hem till dig alternativt du finner den i din journal.

Återbesök bokas till läkare för genomgång oavsett resultat. Det kan ske online eller med fysiskt besök.

Vid avvikande värden på dina kontroller hör vi av oss direkt och vid behov kommer du att hänvisas till vårdcentral eller specialistmottagning.

Det ingår alltid uppföljning och rådgivning med din läkare angående ditt hälsoresultat.