Venus Omni Hälsokontroll

1.390,00 kr

  • Venus Omni är en av våra mest omfattande hälsokontroller för dig som kvinna och som vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.
  • Blodprovsanalys
  • Hälsokontrollen ger en god överblick över din hälsostatus.
  • Passar både för företag och privatpersoner.

Blodanalys

  • Antal blodanalyser: Över 30 hälsomarkörer
  • Hälsomarkörer: Ämnesomsättning | Hjärt- & Kärlhälsa | Lever- och Njurfunktion | Diabetes | Vitaminer & Mineraler | Hormoner

Rådgivning & Rekommendationer

  • Läkare: Konsultation | En samlad bedömning av analys av hälsomarkörer.
  • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande hälsostatus | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller.

Genomförande

Beställning -> Blodprovstagning -> Analys av blodprov -> Läkarsvar

[product_brand width=”48px” height=”48px” class=”alignright” orderby=”name”]

Beskrivning

Venus Omni Hälsokontroll

citikliniken labs

En omfattande hälsokontroll för kvinnor

Venus Omni hälsokontroll är en omfattande blodanalys för dig som vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande. Venus är skräddarsydd för den kvinnliga fysiologin och ger dig en god överblick över din unika hälsostatus.

Venus Omni innehåller över 30 analyser som bland annat läser av markörer för din ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler samt nivåer av hormoner.

Venus Omni beskriver inte bara din nuvarande hälsostatus utan ger dig också en baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

Nedan är en sammanfattning på vilka markörer vi kontrollerar. Varje enskild markör är klickbar för mer information. Du kan också köpa enskilda markörer.

Citikliniken Labs, en del av Citikliniken Hälsa, utför medicinska hälsoanalyser för dig som önskar mer kunskap om din hälsostatus. Du beställer hälsoanalysen här på nätet och kan sedan besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige dit vi skickar en e-remiss. Ditt blodprov analyseras hos kvalitetssäkrat laboratorium och bedöms av Citikliniken Labs läkare. Inom några dagar kan du läsa din hälsoanalys i Mina Sidor. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök.

citikliniken labs

Vad ingår i Venus Omni?

Detta ingår i hälsokontrollen Venus Omni

ca 30 analyser

Läkarutlåtande med rekommendationer just för dig

Nedan är en sammanfattning på vilka markörer vi kontrollerar. Varje enskild markör är klickbar för mer information. Du kan också köpa enskilda markörer.


Blodstatus

Venus Omni

Blodet transporterar syre, energi, hormoner och restprodukter till kroppens olika organ och celler. I blodet finns bland annat Erytrocyter, det vill säga röda blodkroppar som tillsammans med hemoglobin (Hb) som sköter blodets transport av syre till cellerna. Om Hb-värdet är lågt kan du känna trötthet, kraftlöshet och nedsatt ork. I Venus Omni kontrolleras 7 olika markörer för att ge dig en god överblick på din blodstatus.

Hemoglobin (Hb)Läs mer ...
LeukocyterLäs mer ...
ErytrocyterLäs mer ...
TrombocyterLäs mer ...
EVFLäs mer ...
MCVLäs mer ...
MCHLäs mer ...

Diabetes

Venus Omni

Diabetes är en av vår tids stora folkhälsosjukdomar. Diabetes kan leda till en mängd olika komplikationer såsom amputation, blindhet och för tidig död. Men du kan minska din risk för att utveckla diabetes genom god livsstilsval såsom regelbunden motion och välbalanserad kost. Vid konstaterad diabetes typ 2 kan en omläggning av din livsstil ge fantastiska resultat.  

Hba1cLäs mer ...
GlukosLäs mer ...

Hjärta och Kärl

Venus Omni

Hjärt och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Ett del i en sund hjärt och kärlhälsa är goda värden för blodfetter. I Venus Omni kontrollerar vi 8 värden för att se sammansättningen av dina blodfetter.

TriglyceriderLäs mer ...
LDL-kolesterolLäs mer ...
HDL-kolesterolLäs mer ...
Kvot LDL/HDLLäs mer ...
KolesterolLäs mer ...
Apolipoprotein A1Läs mer ...
Apolipoprotein BLäs mer ...
Apolipoprotein KvotLäs mer ...

Hormoner

Venus Omni

Hormoner är kroppens små budbärare för att reglera olika processer, bland annat sömn, stress, ämnesomsättning och mycket mera. Venus Omni undersöker de hormoner som produceras i sköldkörteln som reglerar kroppens ämnesomsättning.

T3 frittLäs mer ...
T4 frittLäs mer ...
TSHLäs mer ...

Immunförsvar

Venus Omni

Immunförsvaret är kroppens försvar mot bakterier, virus och främmande partiklar. Immunförsvaret städar också bort främmande och skadade celler samt cancerceller. För att få en koll på hur ditt immunförsvar fungerar testar vi dels din blodstatus då blodet har flera viktiga funktioner i ditt immunförsvar men också sänkan (SR) som visar om du har någon inflammation i kroppen.

B-SRLäs mer ...
LeukocyterLäs mer ...

Levern

Venus Omni

Levern lagrar en mängd av olika vitaminer, mineraler, fetter och proteiner. Venus utvärderar din leverfunktion med två vanliga markörer ALAT och ASAT.

ALATLäs mer ...
ASATLäs mer ...

Njurar

Venus Omni

Njurarna har olika funktioner, men framförallt hjälper dem kroppen att filtrera blodet i från slaggprodukter och läkemedel. Njurarna reglerar också kroppens osmosreglering, det vill säga vår vätske och elektrolytbalans som är helt nödvändig för att kroppens celler ska fungera som dem ska. Venus läser av markörer som ger goda indikationer på njurarnas funktion såsom Kreatinin, Natrium och Kalium.

NatriumLäs mer ...
KaliumLäs mer ...
KreatininLäs mer ...

Vitaminer och Mineraler

Venus Omni

Vitaminer och mineraler är livsnödvändiga och med undantag för Vitamin-D kan kroppen inte tillverka dem själv utan de behöver tillföras genom en balanserad kost.

Venus analyserar markörer för mineraler som är särskilt anpassade för kvinnor. Exempelvis har kvinnor i fertil ålder en högre risk att drabbas av järnbrist än män och därför kontrollerar vi både fritt järn och dina järndepåer.

Venus kontrollerar även vitaminmarkörer med särskild hänsyn till den kvinnliga fysiologin såsom folat där tillräckliga nivåer är mycket viktiga för fertila kvinnor, men också vitamin B12 och Vitamin D.

Vitamin DLäs mer ...
B12 - KobalaminLäs mer ...
Folat B9Läs mer ...

Du kanske också gillar …