Athena Physio | Hälsokontroll med Blodprov & Fysiologiska mätningar

3.990,00 kr

 • Athena Physio är vår mest omfattande hälsokontroll för dig som kvinna och som tränar på olika nivåer och vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.
 • Hälsokontrollen ger en god överblick över din hälsostatus.
 • Passar både för företag och privatpersoner.

Blodanalys

 • Antal blodanalyser: Över 30 hälsomarkörer
 • Hälsomarkörer: Ämnesomsättning | Hjärt- & Kärlhälsa | Lever- och Njurfunktion | Diabetes | Vitaminer & Mineraler | Hormoner

Mätning på klinik

 • Urinprover: Analys av sjukdomstecken | Proteiner |Blod | Bakterier | Socker | Keton
 • Mätningar: Blodtryck och Puls | Längd & Vikt | BMI & Midjemått
 • Undersökningar: Hörsel & Syn | EKG

Rådgivning & Rekommendationer

 • Sjuksköterska: Hälso- & Livsstilssamtal
 • Läkare: Konsultation
 • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande hälsostatus | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller.

Genomförande

Beställning -> Blodprovstagning -> Analys av blodprov -> Läkarsvar

[product_brand width=”48px” height=”48px” class=”alignright” orderby=”name”]

Beskrivning

Athena Physio Hälsokontroll

citikliniken Labs

Athena Physio Hälsokontroll är en sammansatt hälsokontroll för dig som tränar med analys av blodprover och mätningar på klinik.

Athena Physio är ett fitness- och prestationspaket med en omfattande blodanalyser, mätningar, fysiologiska undersökningar för dig som tränar låg-, medel- eller högintensivt och som vill ta kontroll över din hälsa, prestation och ditt framtida välbefinnande.

Athena Physio är skräddarsydd för den kvninnliga fysiologin med fokus på markörer för fysisk prestationsförmåga.  

Passar både för företag och privatpersoner.

 

Detta hälsopaket ger dig en god överblick över just din unika hälsostatus och kan vägleda dig inför framtida livsstilsbeslut och träningsupplägg.

I kontrollen läggs även särskild vikt vid din hormonstatus.

 

Athena Physio innehåller alla 35 analyser som analyseras i Athena Force som bland annat läser av markörer för din ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler men också olika markörer för att kontrollera optimal testosteronnivå.

Athena Physio beskriver inte bara din nuvarande hälsostatus utan ger dig också en baslinje inför framtida kontroller.

Athena Physio innehåller en mängd av blodanalyser, kontroll av urin, fysiologiska mätningar och analys av hälsoparametrar med undersökningar på plats vid vår hälsocentral.

 

Observera att i Athlete Physio ingår mätningar och undersökningar som måste genomföras på plats av legitimerad sjukvårdspersonal. Därför behöver du boka en tid på vår hälsocentral samt utföra en blodprovstagning.

 

Nedan kan du välja valfri plats i Sverige för att ta ditt blodprov. Du kan också ta ditt blodprov vid vår klinik dit du också kan boka tid för ett besök samt de undersökningar som ingår i hälsokontrollen.

Sök närmaste provtagningCitikliniken Labs
Boka tidCitikliniken Hälsa

Nedan följer en sammanfattning av alla kontroller vi utför; hälsomarkörer i blod och urin, mätningar och undersökning.

Citikliniken Labs, en del av Citikliniken Hälsa, utför medicinska hälsoanalyser för dig som önskar mer kunskap om din hälsostatus. Du beställer hälsoanalysen här på nätet och kan sedan besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige dit vi skickar en e-remiss. Ditt blodprov analyseras hos kvalitetssäkrat laboratorium och bedöms av Citikliniken Labs läkare. Inom några dagar kan du läsa din hälsoanalys i Mina Sidor. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök.

citikliniken labs

Blodanalyser

Athena Physio

I hälsokotrollen Athena Physio analyserar vi en mängd olika hälsomarkörer i ditt blod. Här ingår samma markörer som vi analyserar i Athena Force.  Våra hälsoanalyser innehåller val av hälsomarkörer och hälsomätningar baserade på best practice och  kan därför komma att förändras över tid.

Analyserna scannar av markörer för din ämnesomsättning, stress, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes samt sammansättning av vitaminer och mineraler.

Somliga hälsomarkörer i blodet bör analyseras över tid och och inte enbart ses som en ögonblicksbild av din hälsostatus men ger en baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

Vi analyserar idag över 30 hälsomarkörer i ditt blod. För djupare information om enskilda hälsomarkör, se under hälsotestet Athena Force nedan.

Athena ForceLäs mer ...

Urinprover

Athena Physio

I Athena Physio undersöker vi också din hälsa via ett urinprov. En del markörer kan analyseras på plats och andra i kombination med analyser av ditt blodprovet och övrig hälsostatus för en samlad bedömning.

Följande analyser görs av ditt urinprov:

Protein - om provet ger positivt svar kan det vara tecken på njursjukdom.

Blod i urin Om du har blod i urinet kan det vara ett tecken på sjukdom i njurar, urinledare, blåsa.

Socker - kan vara ett tecken på att du har diabetes.

Hälsomätningar

Athena Physio

I Athena Physio utför vi, i anslutning till ditt besök hos oss, viktiga hälsomätningar som också är nära kopplat till möjlighet för livsstilsförändringar.

Följande mätningar görs av vår sjuksköterska och analyseras av vår läkare:

Blodtryck, puls och EKG: Viktiga hälsomarkörer för potentiella hjärt- och kärlsjukdomar.

Längd, vikt, BMI och midjemått: Viktiga markörer för risk att utveckla livsstilssjukdomar såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Ovan mätningar utgör ett komplement till en en samlad bedömning av din hälsostatus med en eventuell ingång till livsstilsförändringar.

Hörselundersökning

Athena Physio

En förenklad hörselundersökning ingår i Athena Physio.  Vid eventuella hörselnedsättningar remitterar vi dig vidare för en specialiserad bedömning i sjukvården till exempelvis audionom eller specialistläkare.

Synundersökning

Athena PHYSIO

En indikativ synundersökning ingår i Athena Physio.  Vid misstanke om synnedsättning eller ögonsjukdom remitterar vi dig vidare för en specialiserad bedömning i hälso och sjukvården till exempelvis optiker eller specialistläkare.

Hälsoformulär

Athena Physio

I Athena Physio är vi intresserade av att analysera din hälsa som en helhet för att få en samlad bild av ditt hälsotillstånd. Därför kan vi ombeda dig, med ditt samtycke, att ge oss följande information via formulär online eller hemskickat före din hälsokontroll angående

 

Hälsa och livsstilsfaktorer

Arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö

Bedömning och Uppföljning av läkare

Athena Physio

I Athena Physio gör alltid en läkare en slutlig analys av alla prover och en bedömning vid uppföljning av hälsokontrollen enligt följande:

 

Sammanställning av hälsokontrollen skickas hem till dig alternativt du finner den i din journal.

Återbesök bokas till läkare för genomgång oavsett resultat. Det kan ske online eller med fysiskt besök.

Vid avvikande värden på dina kontroller hör vi av oss direkt och vid behov kommer du att hänvisas till vårdcentral eller specialistmottagning.

Det ingår alltid uppföljning och rådgivning med din läkare angående ditt hälsoresultat.