Athena Force Hälsokontroll

1.490,00 kr

  • Athena Force hälsokontroll för dig som kvinna och som tränar på olika nivåer och vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.
  • Hälsokontrollen ger en god överblick över din hälsostatus.
  • Passar både för företag och privatpersoner.

Blodanalys

  • Antal blodanalyser: Över 30 hälsomarkörer
  • Hälsomarkörer: Ämnesomsättning | Hjärt- & Kärlhälsa | Lever- och Njurfunktion | Diabetes | Vitaminer & Mineraler | Hormoner

Rådgivning & Rekommendationer

  • Läkare: Läkarsvar i Journal
  • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande hälsostatus | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller.

Genomförande

Beställning -> Blodprovstagning -> Analys av blodprov -> Läkarsvar

[product_brand width=”48px” height=”48px” class=”alignright” orderby=”name”]

Beskrivning

Athena Force

citikliniken labs

Athena Force Hälsokontroll är bred och sammansatt hälsokontroll för dig som tränar.

Athena Force Hälsokontroll är ett fitness- och prestationspaket med en omfattande blodanalys för dig som tränar låg-, medel- eller högintensivt och som vill ta kontroll över din hälsa, prestation och ditt framtida välbefinnande.

Athena Force är en hälsokontroll skräddarsydd för den kvinnilga fysiologin med fokus på markörer för fysisk prestationsförmåga och fitness.  

Denna sammansatta hälsokontroll ger dig en god överblick över just din unika hälsostatus och kan vägleda dig inför framtida livsstilsbeslut och träningsupplägg.

Athena Force innehåller över 30 analyser som bland annat läser av markörer för din ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler men också olika markörer för att kontrollera optimal testosteronnivå.

Athena Force beskriver inte bara din nuvarande hälsostatus utan ger dig också en baslinje inför framtida kontroller.

Nedan är en sammanfattning på vilka markörer vi kontrollerar. Varje enskild markör är klickbar för mer information. Du kan också köpa enskilda markörer.

Citikliniken Labs, en del av Citikliniken Hälsa, utför medicinska hälsoanalyser för dig som önskar mer kunskap om din hälsostatus. Du beställer hälsoanalysen här på nätet och kan sedan besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige dit vi skickar en e-remiss. Ditt blodprov analyseras hos kvalitetssäkrat laboratorium och bedöms av Citikliniken Labs läkare. Inom några dagar kan du läsa din hälsoanalys i Mina Sidor. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök.

citikliniken labs

Athena Force

citikliniken labs

Sammansatt hälsokontroll anpassat för kvinnor och prestation

Över 30 hälsomarkörer

Fokus på hormoner

Läkarutlåtande med rekommendationer för dig

Nedan är en sammanfattning på vilka markörer vi kontrollerar. Varje enskild markör är klickbar för mer information. Du kan också köpa enskilda markörer.


Blodstatus

Athena force

Blodet transporterar syre, energi, hormoner och restprodukter till kroppens olika organ och celler. I blodet finns bland annat Erytrocyter, det vill säga röda blodkroppar som tillsammans med hemoglobin (Hb) som sköter blodets transport av syre till cellerna. Om Hb-värdet är lågt kan du känna trötthet, kraftlöshet och nedsatt ork. I Venus kontrolleras 7 olika markörer för att ge dig en god överblick på din blodstatus.

Hemoglobin (Hb)Läs mer ...
LeukocyterLäs mer ...
ErytrocyterLäs mer ...
TrombocyterLäs mer ...
EVFLäs mer ...
MCVLäs mer ...
MCHLäs mer ...

Diabetes

Athena force

Diabetes är en av vår tids stora folkhälsosjukdomar. Diabetes kan leda till en mängd olika komplikationer såsom amputation, blindhet och för tidig död. Men du kan minska din risk för att utveckla diabetes genom god livsstilsval såsom regelbunden motion och välbalanserad kost. Vid konstaterad diabetes typ 2 kan en omläggning av din livsstil ge fantastiska resultat.  

Hba1cLäs mer ...
GlukosLäs mer ...

Hjärta och Kärl

Athena force

Hjärt och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Ett del i en sund hjärt och kärlhälsa är goda värden för blodfetter vilka kan förbättras av goda livsstilsval såsom motion, rökfrihet och välbalanserad hälsosam kost. I Athena kontrollerar vi 8 värden för att se sammansättningen av dina blodfetter.

TriglyceriderLäs mer ...
LDL-kolesterolLäs mer ...
HDL-kolesterolLäs mer ...
Kvot LDL/HDLLäs mer ...
KolesterolLäs mer ...
Apolipoprotein A1Läs mer ...
Apolipoprotein BLäs mer ...
Apolipoprotein KvotLäs mer ...

Hormoner

Athena force

Hormoner är kroppens små budbärare för att reglera olika processer, bland annat sömn, stress och  ämnesomsättning.

Kvinnor har en mycket högre risk än män att drabbas av störd sköldkörtelfunktion med rubbningar i ämnesomsättningen som följd.

Athena undersöker de tre viktigaste markörerna för sköldkörtelfunktion.  

Kvinnor har även en högre risk att drabbas av stressrelaterade symtom till följd av långvarig negativ stress.

Athena kontrollerar där nivåerna av hormonet kortisol för att se om långvarig stress kan ha haft negativ påverkan på kropp och prestationsförmåga.

T3 frittLäs mer ...
T4 frittLäs mer ...
TSHLäs mer ...
KortisolLäs mer ...

Immunförsvar

Athena force

Immunförsvaret är kroppens försvar mot bakterier, virus och främmande partiklar. Immunförsvaret städar också bort främmande och skadade celler samt cancerceller. För att få en koll på hur ditt immunförsvar fungerar testar vi din blodstatus då blodet har flera viktiga funktioner i ditt immunförsvar.

LeukocyterLäs mer ...

Lever

Athena force

Levern lagrar en mängd av olika vitaminer, mineraler, fetter och proteiner. Athena utvärderar din leverfunktion med två vanliga markörer ALAT och ASAT.

ALATLäs mer ...
ASATLäs mer ...

Njurarna har olika funktioner, men framförallt hjälper dem kroppen att filtrera blodet i från slaggprodukter och läkemedel. Njurarna reglerar också kroppens vätske och elektrolytbalans som är helt nödvändig för att kroppens celler ska fungera som dem ska. Athena läser av markörer som ger goda indikationer på njurarnas funktion såsom Kreatinin, Natrium och Kalium. Om du använder kosttillskott som innehåller kreatin kan detta ge utslag som förhöjda värden.

NatriumLäs mer ...
KaliumLäs mer ...
KreatininLäs mer ...

Vitaminer och Mineraler

Athena force

Vitaminer och mineraler är livsnödvändiga och med undantag för Vitamin-D kan kroppen inte tillverka dem själv utan de behöver tillföras genom en balanserad kost. Athena  analyserar markörer för vitaminer och mineraler som är särskilt anpassade för aktiva kvinnor.

Kvinnor i fertil ålder har en högre risk att drabbas av järnbrist än män. Låga järndepåer kan bidra negativt till din prestationsförmåga och uttalad järnbrist kan göra dig trött, orkeslös och andfådd. Därför kontrollerar vi både fritt järn och  järndepåer. För att undersöka om din kropp har tillgång till rätt mineralnivåer för god prestation undersöker vi även magnesium och zink. samt vitaminerna D, B9 och B12.

Vitamin DLäs mer ...
B12 - KobalaminLäs mer ...
Folat B9Läs mer ...