Prostata – Stockholm 3 testet

3.690,00 kr

Bättre och säkrare diagnostik av prostatacancer. Stockholm3-testet är en säkrare metod jämfört med PSA-testning för att bestämma risken för prostata-cancer.  Stockholm3 har vunnit EIT Innovators Award 2017 som ges till produkter med exceptionellt värde för individer och samhälle i Europa. Juryn bedömde att nyttan av Stockholm3 för Europa är mycket stor och att testet så skyndsamt som möjligt bör nå fler européer. Stockholm3-testet är utprovat på nästan 60,000 män från Stockholm.

PSA-prov kan inte skilja mellan behandlingskrävande och ofarlig cancer och ger ofta falsklarm.

Analys och hälsoutfall: Blodprovet kombinerar fem proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer och kliniska data för att bedöma risken för en behandlingskrävande, allvarlig prostatacancer vid vävnadsprov.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Artikelnr: CL00100123 Kategorier: , , , Etiketter: ,

Beskrivning

Prostata - Stockholm 3 testet

Citikliniken Academy

Stockholm3-testet är en säkrare metod jämfört med PSA-testning för att bestämma risken för prostata-cancer. Flera hälsomarkörer kombineras samtidigt för att bedömma risken för prostatacancer.

Stockholm3-testet är ett blodprov som kombinerar fem proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer och kliniska data för att bedöma risken för en behandlingskrävande, allvarlig prostatacancer vid vävnadsprov.

Jämfört med PSA minskar testet antalet män som behöver genomgå vävnadsprov samtidigt som fler män med behandlingskrävande cancer hittas.

Stockholm3-testet hittar även behandlingskrävande cancer hos män med låga PSA-värden.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

PSA test ger ofta falsklarm

Citikliniken Academy

PSA prover som allmän screening av män som uppnåt en viss ålder har länge varit omdebatterat inom svensk cancervård. Idag sker prostatacancerdiagnostik med hjälp av fysisk undersökning och PSA följt av vävnadsprov.

PSA-prov kan inte skilja mellan behandlingskrävande och ofarlig cancer och ger ofta falsklarm.

Det leder till att män som inte har cancer, eller som har en cancerform som inte behöver behandlas genomgår onödig uppföljning och vård som kan ge allvarliga biverkningar. Dessutom missar PSA många män med behandlingskrävande cancer och resultat från PSA är ofta svårt att tolka för läkaren.

Som patient har du självklart rätt till PSA provtagning och din läkare ska då tydligt informera dig om riskerna med provets resultat.

Stockholm 3 testets fördelar

Citikliniken Academy

Stockholm3-testet är ett blodprov som kombinerar fem proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer och kliniska data för att bedöma risken för en behandlingskrävande, allvarlig prostatacancer vid vävnadsprov.

Fördelarna med Stockholm3-testet gentemot PSA är att testet minskar antalet män som behöver genomgå vävnadsprov samtidigt som fler män med behandlingskrävande cancer hittas.

Stockholm3-testet hittar behandlingskrävande cancer hos män med låga PSA-värden. Stockholm3-testet ger dessutom ett svar med en tydlig rekommendation vilket gör att läkaren lättare kan fatta beslut om eventuell åtgärd.

Stockholm3-testet är utprovat på nästan 60,000 män från Stockholm.

Män som tar Stockholm3-testet ska informeras om eventuella negativa konsekvenser av testning på samma sätt som i dag sker vid ett PSA-prov.

Du kanske också gillar …