Sköldkörtel – T3 och T4 Hormoner

199,00 kr

Ca 450 tusen svenskar lider av diagnosticerade rubbningar i sköldkörtelfunktionen, de flesta av dem har låg ämnesomsättning som följd. Men mörkertalet kan vara stort. En kontroll av sköldkörtelhormonerna tyroxin och trijodtyronin tillsammans med sköldkörtelstimulerande hormon TSH kan ge en god bild av hur just din sköldkörtel fungerar.

Låga T4 värden: Ett förhöjt TSH värde med låga nivåer av T4 är klassiska symtom på sjukdomen hypotyreos där kroppen går ner i ”lågvarv” med viktuppgång, nedstämdhet och frusenhet.

Avvikande T3 värden: Vid låga nivåer av TSH tyder detta ofta på hypertyreos.  Detta gör att kroppen går på högvarv där symtom kan vara nervositet, diarreer, irritation och viktnedgång. En kompletterande analys av T4 och T3 kan bekräfta diagnosen hypertyreos där T3 är en känsligare markör.

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Sköldkörtel - T3 och T4 hormoner

Citikliniken Academy

Ca 450 tusen svenskar lider av diagnosticerade rubbningar i sköldkörtelfunktionen, de flesta av dem har låg ämnesomsättning som följd. Men mörkertalet kan vara stort. En kontroll av sköldkörtelhormonerna tyroxin och trijodtyronin tillsammans med sköldkörtelstimulerande hormon TSH kan ge en god bild av hur just din sköldkörtel fungerar.

Tyreoidea, eller sköldkörteln är en fjärilsformad körtel som sitter i halsen. Sköldkörteln är en endokrin körtel vilket  innebär att den producerar hormoner.

Sköldkörtelhormonerna, främst tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) är de som reglerar kroppens ämnesomsättning.

För att sköldkörteln ska producera hormoner bildar hypofysen, en annan endokrin körtel som sitter i hjärnan, ett sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) som färdas från hypofysen, genom blodet, till sköldkörteln. Ju mer TSH som hypofysen utsöndrar desto mer sköldkörtelhormoner kommer sköldkörteln att producera.

När nivåerna av sköldkörtelhormon i blodet går upp, kommer hypofysen att utsöndra mindre TSH som i sin tur gör att sköldkörteln producerar mindre hormoner. Genom denna återkopplingsmekanism regleras alltså nivån på hastigheten för kroppens ämnesomsättning.

Rubbningar i ämnesomsättningen

Vid sköldkörtelrubbningar kommer sköldkörteln att producera för mycket eller för lite hormoner. Detta kommer då, på grund av återkopplingsmekanismen att återspeglas i nivåerna av TSH. Exempelvis ger för lite sköldkörtelhormon ökade nivåer av TSH.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Hypotyreos

Citikliniken Academy

Ett lätt förhöjt värde av TSH kan bero på naturliga variationer därför kompletteras provet ofta med T4 och T3.

T4, tyroxin är kroppens förråd av sköldkörtelhormon och T3, trijodtyronin som bildas av T4, är den aktiva formen av sköldkörtelhormon. Det vill säga den form som har direkt påverkan på ämnesomsättningen.

Ett förhöjt TSH värde med låga nivåer av T4 är klassiska symtom på sjukdomen hypotyreos. Då T3 bildas av omvandlat T4, kan låga nivåer av T3 tyda på att sjukdomen pågått en tid.

Vid Hypothyreos går kroppen ned i lågvarv vilket bland annat  kan ge viktuppgång, nedstämdhet och frusenhet.

Hypertyreos

Citikliniken Academy

Vid låga nivåer av TSH tyder detta ofta på hypertyreos. Hypertyreos innebär att sköldkörteln av någon anledning producerar för mycket hormon. Detta gör att kroppen går på högvarv. Det kan bland annat leda till nervositet, diarreer, irritation och viktnedgång.

En kompletterande analys av T4 och T3 kan bekräfta diagnosen hypertyreos.

T3 är en känsligare analys för hypertyreos än både TSH och T4 och kan uppvisa onormala värden innan det syns på dessa analyser.

Du kanske också gillar …