Laktosintolerans

499,00 kr

Testa om du har anlag för laktosintolerans med denna enkla DNA-typning. 

Laktosintolerans: Laktosintolerans kan ge obehagliga symtom såsom magont, svullnadskänsla och väderspänningar. Laktosintolerans beror på en bristande förmåga att bryta ned mjölksockret, laktos i tunntarmen till följd av en brist på enzymet laktas. När kroppen inte kan bryta ned mjölksockret i tunntarmen kommer laktosen att fortsätta vidare i tarmkanalen för att sedan brytas ned av bakterierna i tjocktarmen. När laktosen spjälkas i tjocktarmen bildas gaser och du kan få diarre och magknip. 

Hälsoutfall: Underlag för eventuella kostomställningar eller vidare utredningar

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Information

Laktosintolerans

Citikliniken Academy

Laktosintolerans kan ge obehagliga symtom såsom magont, svullnadskänsla och väderspänningar. Testa om du har anlag för laktosintolerans med denna enkla DNA-typning.

Laktosintolerans kan ge obehagliga symtom såsom magont, svullnadskänsla och väderspänningar. Laktosintolerans beror på en bristande förmåga att bryta ned mjölksockret, laktos i tunntarmen till följd av en brist på enzymet laktas. När kroppen inte kan bryta ned mjölksockret i tunntarmen kommer laktosen att fortsätta vidare i tarmkanalen för att sedan brytas ned av bakterierna i tjocktarmen. När laktosen spjälkas i tjocktarmen bildas gaser och du kan få diarre och magknip. Laktos förekommer naturligt i varierande grad i mjölk och mjölkprodukter inklusive bröstmjölk. 

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Orsaker till laktosintolerans

Citikliniken Academy

I normalfallet är de flesta individer toleranta mot laktos som nyfödda. Vid den vanligaste orsaken till laktosintolerans avtar laktasaktiviteten successivt efter ca 2-3 års ålder på grund av genetiska anlag, man talar då om en sk primär laktosintolerans. Detta är ett vanligt tillstånd för vuxna individer  i stora delar av världen. Laktosintolerans kan också ha sekundära orsaker såsom exempelvis tarmsjukdom.

Symtom

Citikliniken Academy

Symtom på laktosintolerans är individuella. En del individer upplever dessutom att de är olika känsliga för laktos från en dag till en annan eller beroende på måltidens sammansättning. Symtom på laktosintolerans kan exempelvis vara:  

magknip

gasbildning

ballongmage

diarréAnlag och tester

Citikliniken Academy

Man kan med ett enkelt blodprov undersöka om man bär på anlag för laktosintolerans.

Testet ger inte svar på sekundära orsaker till laktosintolerans. 

Du gillar kanske också…