Hälsokontroll för män

Citikliniken labs

En sammansatt analys av flera hälsomarkörer ger en relevantare bild av din hälsostatus.

Det finns hundratals hälsomarkörer vi kan analysera i ditt blod. Somliga påvisar direkt en bristsjukdom eller avvikelse som indikerar vidare utredning eller måste åtgärdas. Att analysera enbart en enda hälsomarkör är ofta ofullständigt och kan ge missvisande resultat.

Vi har därför anpassat en hel familj av hälsokontroller för män med allt från specifika blodanalyser av enskilda hälsomarkörer till mer sammansatta analyser med mängder av markörer och fitnesspaket.

Hälsoanalyspaket för män

Citikliniken Labs

Sammansatta välavägda hälsoanalyspaket för att få en god bil av din hälsostatus.

Vi erbjuder 2 omfattande hälsoanalyspaket varav i Michelangelo Hälsokontroll analyserar vi över 30 hälsomarkörer och i Michelangelo Physio Hälsokontroll utför vi omfattande mätningar av hälsoparametrar på vår klinik.

Image

Fitness

Citikliniken Labs

Kunskap om träningens effekter hittar vi delvis i blodet.

Citikliniken Labs analyserar en rad av hälsomarkörer i ditt blod. Vi utreder ditt hälsotillstånd oavsett om du tränar försiktigt, medelhårt eller mycket hårt. Vi anpassar hälsoanalysen därefter. Du kan också välja något av de specifika blodanalyserna.

Image

Specifika hälsokontroller för män

Citikliniken Labs

Mannens biologi och fysiologi skiljer sig från kvinnan varför nivåer av hälsomarkörer skiftar.

Citikliniken Labs analyserar olika hälsomarkörer för mannens biologi och fysiologi som kraftigt även skiftar med åldern och livsstil.

Nedan följer de hälsomarkörer som Citikliniken Labs kan analysera.

Image