Forskning

Citikliniken Academy

Studier och artiklar för den vetgirige

I kunskapsbanken hittar du en mängd av referenser av artiklar och publikationer från forskningsvärlden. Vi har omformulerat dessa så även lekmannen ska kunna följa med på ett enkelt sätt.

Nedan ett enkelt smakprov om hjärthälsa relaterat till hälsotester för hjärta.

Kan en hälsokontroll vara bra för hjärtat?

Citikliniken Academy

En stor studie (INTERHEART – Yusuf S et al. Lancet 2004;364:937-52) visar t ex att så mycket som 90 % av alla hjärtinfarkter skulle kunna förebyggas, förutsatt att man upptäcker och åtgärdar riskfaktorer.

Viktiga Riskfaktorer

Högt blodtryck

Höga kolesterolhalter

Högt blodsocker

Övervikt och Bukfetma

Rökning

Stress

Stillasittande och låg fysisk aktivitet